Brandskyddsplan Röder

Startat av Webmaster, 6 juni 2018 kl. 21:18:42

Föregående ämne - Nästa ämne

Webmaster

Bakgrund till brandskyddplan
Brandskyddsplanen är framtagen för att få en rimlig nivå på den brandsäkerheten och trygghet som krävs på vår ö. Vid årsmötet den 29 Juni 2016 beslutades att Karl Nordstedt och Anders Trygg ska utgöra brandskyddsgrupp.

Mål
Se till att alla får möjligheten att deltaga i brandutbildning minst 1ggr per år.
Öka säkerhetstänkandet för att minimera risken för att en brand uppstår.
Att det finns fungerande brandutrustning, samt mtrl för att kunna släcka en brand.
Att det finns tydliga instruktioner för att handhava utrustningen.

Ansvar
Vi alla har vi ett gemensamt ansvar för att brandskyddsplanen efterlevs. Vi rekommenderar alla bodägare att ha en fungerande brandvarnare där man byter batteri 1ggr per år. Det bör sitta minst 1 brandsläckare på varje bod som varje bodägare ser till att byta när utgångsdatumet har gått ut.

Övrigt
Brandskyddsplanen bör ses över 1 gång per år där ändringar presenteras på årsmötet.